Informacja o zgłaszaniu kandydatów na funkcję komendanta chorągwi

Uchwała nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. – Ordynacja wyborcza ZHP

Rozdział VI

Procedura wyborcza

Kandydatami w wyborach na funkcję Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP i komendanta chorągwi mogą być jedynie osoby, które zostały zgłoszone przez uczestnika zjazdu z głosem decydującym, wraz z pisemną zgodą kandydata, odpowiednio do Naczelnika ZHP na co najmniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia zjazdu zwykłego ZHP, do komendanta chorągwi na co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia zjazdu zwykłego chorągwi. Naczelnik ZHP lub komendant chorągwi niezwłocznie umieszcza informację o kandydatach na stronie internetowej ZHP lub chorągwi. Informacja zawiera imię i nazwisko, stopień instruktorski, numer ewidencyjny i przydział służbowy.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur na załączonym poniżej formularzu.

Formularz zgłoszenia kandydata na funkcję komendanta chorągwi