I Jesienne Chorągwiane Zawody na Orientację „Bocianówka 2018”

Termin i lokalizacja

13.10.2018, kompleks leśny w obrębie „Doliny Siedmiu Młynów” (start i meta w Szczecinie na Polanie Sportowej). Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator

Krąg Instruktorski „Poczta Harcerska Szczecin II”, Chorągiew Zachodniopomorska ZHP

Kierownik zawodów – hm. Mirosław Bajzert

Cel zawodów

  1. Popularyzacja zawodów na orientację, jako jednego z istotnych elementów wspomagających doskonalenie umiejętności z zakresu terenoznawstwa;
  2. Propagowanie aktywności fizycznej, jako jednej z form spędzania czasu wolnego;
  3. Promocja walorów rekreacyjnych terenów zielonych Szczecina.

Uczestnicy

Starty odbywają się na trasach według następujących kategorii:

  • Trasa TP – dla początkujących (liczebność patrolu 2-5 osób)
  • Trasa TZ– dla zaawansowanych (liczebność patrolu 1-3 osób)

W zawodach może wziąć udział do 30 patroli – 15 na trasie TP i 15 na trasie TZ.

W zawodach mogą wziąć udział wszyscy członkowie ZHP z następującymi zastrzeżeniami:

  • patrole, w których znajdują się osoby do lat 13 (według rocznika) mogą startować wyłącznie z pełnoletnim opiekunem;
  • osoby od 14 roku życia (według rocznika) mogą startować bez opiekuna za pisemną zgodą rodzica/opiekuna (do pobrania), którą w oryginale wraz z legitymacją szkolną należy przedstawić w miejscu startu przy zgłaszaniu się zawodników. Brak zgody rodzica uniemożliwia samodzielny start w zawodach.
  • harcerze i instruktorzy objęci są ubezpieczeniem NNW ZHP pod warunkiem opłacenia składek członkowskich. Opiekunowie osób niepełnoletnich niebędący członkami ZHP biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i mogą dokonać ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszenia (do pobrania), potwierdzenia wpłaty oraz zgody rodzica/opiekuna (jeżeli jest wymagana ze względu na wiek uczestników) na adres miroslaw.bajzert@zhp.net.pl

Termin zgłoszeń: do 10.10.2018 r.

Koszt

7 zł/osobę – składka zadaniowa. Wpłat należy dokonywać za cały patrol łącznie.

Termin wpłaty składki zadaniowej – do 10.10.2018 r. (maksymalna data wpłynięcia składki na konto organizatora).

Dane do wpłat

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin
NIP 851-30-10-025

Nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250

Tytuł przelewu: „DSCZ, ZnO, nazwa patrolu, rodzaj trasy – składka zadaniowa

np: „DSCZ, ZnO, Szalone Jurki, TZ – składka zadaniowa”

Pozostałe informacje

Szczegółowy regulamin zostanie wysłany do szefa patrolu po zgłoszeniu i opłaceniu składki zadaniowej.

Nie wiesz czym są imprezy na orientację. Hmmm, może na początek zajrzyj do Wikipedii – Impreza na orientację.

Do pobrania