Hufiec do Chorągwi, czy Chorągiew do Hufca?

„Jeśli Hufiec nie przyjedzie do Chorągwi, to Chorągiew przyjedzie do Hufca!” Jestem pewny, że tak właśnie możnaby jednozdaniowo streścić spotkanie, które rozpoczęło cykl spotkań Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej w podległych jej hufcach. Na „pierwszy ogień” poszedł Hufiec Goleniów, do którego przedstawiciele naszej Chorągwi przyjechali w piątek, 13.12.2013 r.

Ale czy z powodu przyjazdu w PIĄTEK TRZYNASTEGO spotkanie należy zaliczyć do pechowych i nie pisać o nim więcej, by nie wspominać tego szeregu nieszczęść, jakie spotkały jego uczestników?

Nic z tych rzeczy! Trzeba przyznać, że spotkanie należy zaklasyfikować do udanych. Przybyli na nie praktycznie wszyscy drużynowy oraz przyboczni gromad i drużyn wchodzących w skład Hufca ZHP Goleniów (również ze Stepnicy i Gryfic). A cóż takiego na tym spotkaniu na nich czekało? Najpierw zastępca Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, hm. Edyta Siwińska, w imieniu Komendy Chorągwi przywitała zgromadzonych i przedstawiła im ideę, jaka przyświecała temu spotkaniu. Kolejnym elementem było przedstawienie przez hm. Janusza Czyża, przedstawiciela Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, zasad działania komisji, otwierania kolejnych prób na stopnie instruktorskie, zachęcenie obecnych na spotkaniu osób do działań zmierzających w stronę rozwoju oraz… zwiększania uprawnień (w stronę otwierania stopni podharcmistrza) hufcowej KSI!

Ale to nie był koniec! Hm. Waldemar Piątek oraz hm. Jakub Cichocki zajęli się tematyką związaną z Zespołami Kadry Kształcącej i dyskusją na temat tego, czy warto się szkolić i jakie daje nam to efekty.  Po tej części przyszła pora na rozmowy wszelakie, dyskusje na temat przyszłości i tego, co można umieścić w kolejnych otwieranych kartach prób. Tak właśnie zakończyła się „oficjalna” część spotkania, a rozpoczęło spotkanie dwóch komend – Hufca Goleniów i Chorągwi Zachodniopomorskiej, które wspólnie rozmawiały na temat funkcjonowania hufca, a także szeroko rozumianej współpracy. Kronikarskim obowiązkiem jest dodanie w tym miejscu informacji, iż w całym spotkaniu uczestniczył nie wspomniany wcześniej phm. Paweł Lipiński, z-ca przewodniczącego Chorągwianej Komisji Rewizyjnej. Prócz tego, w trakcie spotkania została przedstawiona oferta programowa naszego Inspektoratu Ratowniczego, podane daty najbliższych kursów oraz… Data Zlotu Drużynowych Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP „My dla nas”!

Na koniec chciałbym wrócić do idei, jaką niosło za sobą to spotkanie. Miało ono na celu pokazanie, że nasza Chorągiew nie jest tworem „gdzieś tam sobie istniejącym”, a realnym wsparciem dla działań podejmowanych przez Hufiec. Spotkanie, to również okazja do zmotywowania drużynowych i ich przybocznych do rozwijania się i służby, czyli tego, co powinno przyświecać każdemu harcerzowi. Nie da się ukryć, że pozytywne głosy osób uczestniczących w tym spotkaniu dowiodły, że dystans dzielący Chorągiew i Hufiec wcale nie jest tak daleki, a działające w Szczecinie zespoły są przyjazne każdemu z nas. Jestem pewny, że to nie była pierwsza i jedyna taka wyjazdowa forma spotkania. Który hufiec będzie kolejny i co tam zostanie ustalone? Tego dokładnie jeszcze nie wiem, ale jestem przekonany, iż będą to kolejne jak najbardziej owocne spotkanie! Wszak w właśnie ten sposób mit „piątku trzynastego” został obalony!

pwd. Paweł Kamiński

foto: Paweł Kamiński