Bałtycki Hufiec Morski ZHP w Kołobrzegu

1%-jak-przekazacKomendantka Hufca

phm. Milena Derlikiewicz

Kontakt

ul. Słowińców 1
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 352 21 14
www: www.kolobrzeg.zhp.pl
email: kolobrzeg@zhp.pl


Znajdź drogę

Aktualności


Jednostki

Aby przekazać 1% podatku Bałtyckiemu Hufcowi Morskiemu w Kołobrzegu lub konkretnej jednostce w tym hufcu wpisz w polu „Cel szczegółowy” zeznania podatkowego podany w poniższej tabeli kod. W polu „Numer KRS” wpisz 0000278582.

Kod Nazwa  
1100 Bałtycki Hufiec Morski. przekaż 1% prze e-life.pl
1101 141 Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej „RYCERZE MORZA” z Drzonowa przekaż 1% prze e-life.pl
1103 139 Kołobrzeska Drużyna Harcerska „PARTYZANT” przekaż 1% prze e-life.pl
1104 50 Kołobrzeska Gromada Zuchowa „TUPOT STU STÓP” przekaż 1% prze e-life.pl
1106 112 Drużyna Starszoharcerska „KRYPTONIM” z Kołobrzegu przekaż 1% prze e-life.pl
1107 28 Kołobrzeska Gromada Zuchowa „LEŚNE PROMYCZKI” przekaż 1% prze e-life.pl
1109 Harcerski Krąg Seniorów „JANTAR” z Kołobrzegu przekaż 1% prze e-life.pl
1110 113 Kołobrzeska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „WIADOMO” przekaż 1% prze e-life.pl
1111 6 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „ELEMENT” przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie przekaż 1% prze e-life.pl
1112 165 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „KOLIBRY” przy Zespole Szkół w Siemyślu przekaż 1% prze e-life.pl
1113 75 Drużyna Harcerska „GLOBINA”przy Zespole Szkół w Dygowie przekaż 1% prze e-life.pl
1114 Krąg Instruktorski „BEZ ZOBOWIĄZAŃ” z Kołobrzegu przekaż 1% prze e-life.pl
1115 111 Kołobrzeska Drużyna Wędrownicza „CHAOS” przekaż 1% prze e-life.pl
1116 Próbna Drużyna Starszoharcerska z Gościna przekaż 1% prze e-life.pl