Gdzie płacę składki?

Możliwości są w zasadzie tylko dwie, pokażemy tutaj jednoznacznie obie.

Zuchy, harcerze, harcerze starsi oraz wędrownicy niepełniący funkcji instruktorskich składki wpłacają zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez drużynowego.

Instruktorzy składki odprowadzają w hufcu w pełnej wysokości obowiązującej w hufcu, do którego mają przydział służbowy. Dotyczy to wszystkich instruktorów, niezależnie od tego czy pełnią, czy nie pełnią funkcji instruktorskiej. Dotyczy to również przybocznych-instruktorów, instruktorów członków kręgów instruktorskich, a także seniorów i starszyzny harcerskiej.

Jeżeli jesteś wędrownikiem, ale pełnisz funkcję instruktorską – składki odprowadzasz jak instruktor.

Wszyscy instruktorzy, starszyzna i seniorzy, a także wędrownicy, którzy pełnią funkcje instruktorskie, mają przydział służbowy do hufca, nie zaś do kręgów czy drużyn.

Z Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP”

  1. Instruktorzy (w tym seniorzy), członkowie starszyzny harcerskiej (w tym seniorzy) oraz wędrownicy pełniący funkcje instruktorskie otrzymują przydział służbowy do hufca, chorągwi bądź Głównej Kwatery ZHP.

Z Uchwały nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień

  1. Członkowie ZHP wpłacają składkę zgodnie z przydziałem służbowym. W przypadku przydziału służbowego do hufca lub chorągwi jednostce tej przypada również część składki przewidziana dla niższych poziomów struktury. […]