Dzień Myśli Braterskiej

„Jeśli chcesz iść szybko, idź sam; jeśli chcesz iść daleko, idź razem” – to afrykańskie przysłowie w sposób szczególny wyraża ideę święta harcerzy i skautów na całym świecie – Dnia Myśli Braterskiej, którego pomysł ustanowienia zrodził się w ubiegłym wieku na międzynarodowej konferencji przewodniczek i skautek. Wspólne dążenie do celu, obcowanie z drugim człowiekiem, dzielenie się sukcesami i porażkami, radością i troskami, potrzeba pielęgnowania przyjaźni i kontaktów – to kwintesencja bycia zuchem, harcerzem i instruktorem. Właśnie o tych relacjach międzyludzkich wspomniała komendant Hufca ZHP Sławno hm. Barbara Sobczak, inaugurując 22 lutego zbiórkę z okazji Dnia Myśli Braterskiej, w której oprócz kadry instruktorskiej sławieńskiego hufca wzięli również udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu: pani Aleksandra Kurek – zastępca Wójta Gminy Postomino, pan Ryszard Stachowiak – wójt Gminy Sławno oraz pani Danuta Strzelczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Postominie, pan Rafał Kosowski – dyrektor Zespołu Szkół w Kopnicy, pan Piotr Chylarecki – dyrektor Gimnazjum w Malechowie, a także pani Jadwiga Kuś z Agencji Handlowo-Reklamowej „Arkusz”. Następnie, po odczytaniu okolicznościowego rozkazu i gawędzie druha hm. Ryszarda Sobczaka – zastępcy komendanta hufca, instruktorom pełniącym funkcję drużynowego wręczono „Listy gratulacyjne” Starosty Sławieńskiego, burmistrzów Sławna i Darłowa oraz wójtów gmin – Sławna, Darłowa, Postomina i Malechowa. Kolejnym, szczególnie przez wszystkich oczekiwanym punktem spotkania, było przyznanie wyróżnienia Instruktora Roku, będącego obok Odznaki „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno”, najwyższą formą uznania za szczególne osiągnięcia w służbie instruktorskiej. Spośród trojga tegorocznych nominowanych na wniosek Kapituły Odznaczeń komendant hufca hm. Barbara Sobczak zaszczytnym tytułem i okazałym rytografem uhonorowała phm. Lilię Stolarek-Bojko – drużynową 30. Gromady Zuchowej „Szumiące Muszelki” w Postominie oraz phm. Anidę Rydlichowską – drużynową 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy. Do gratulacji dołączyli się także dyrektorzy szkół, w których od wielu lat z wielkimi sukcesami pełnią harcerską służbę obie drużynowe, „z całego serca życząc dalszych, wspaniałych przeżyć, odwagi w byciu dobrym oraz realizacji nawet najtrudniejszych wyzwań”. Podczas świątecznej zbiórki wyróżniono również szefa Biura Hufca ZHP im. WOP – hm. Jacka Błaszczyka. Z rąk druhny Barbary Sobczak oraz druhny Anny Cichawy, druhny Barbary Wiech, druha Ryszarda Sobczaka i pani Jadwigi Kuś odebrał on pamiątkowy grawerton. Na zakończenie, zastępca komendanta hm. Anna Cichawa podsumowała zrealizowane przez gromady i drużyny konkursy zimowe pn. „Zima w moich oczach” i „Uroki zimy” – zwycięzcom wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Uroczystość zgromadziła ponad pięćdziesięciu instruktorów ze Związków Drużyn ZHP Darłowa, Malechowa, Postomina, Sławna oraz z kręgów instruktorskich „Sami Swoi” i „Wiarusy”, dla których członkowie 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” ze Smardzewa tradycyjnie przygotowali własnoręcznie wykonane upominki nawiązujące do Dnia Myśli Serdecznej.

hm. Anna Cichawa
Zespół Promocji i Informacji Hufca Sławno ZHP