Całym Życiem! – Harcerski Dzień Skupienia

8 kwietnia, pod hasłem Całym Życiem, odbył się Harcerski Dzień Skupienia. Wydarzenie to połączyło trzy organizacje harcerskie: ZHP, ZHR oraz Skautów Europy, aby wspólnie zatrzymać się przed nadchodzącymi świętami Wielkanocy i podzielić się dobrem.

Program był tak skonstruowany, aby każdy mógł zaczerpnąć coś dla siebie, poświęcić czas dla Boga, a także spotkać się z drugim człowiekiem. Harcerze dzielili się przemyśleniami dyskutując o Prawie Harcerskim, a podczas kominka rozmawialiśmy na temat naszych autorytetów. Każdy miał możliwość zobaczyć Szczecin z wieży katedralnej, co poniekąd symbolizowało stawianie sobie przez nas wysokich celów.

Centralnym momentem była Msza Święta, po której słowa zostały wprowadzone w czyn, a harcerze zakasali rękawy i pomagali w rozdawaniu zupy bezdomnym u Sióstr Misjonarek Miłości. Wspólnie spędzone chwile przypomniały nam także, że misją ZHP jest wspieranie młodego człowieka do wszechstronnego rozwoju – także tego duchowego, a zasady harcerskiego wychowania opierają się na bezinteresownej służbie Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi.

pwd. Małgosia Krzemińska (Hufiec Szczecin – Dąbie)

fot. © ZHP / Kornelia Radlińska