Azymut – 5 dni fantastycznej zabawy

W dniach 14 – 18 czerwca w Pogorzelicy odbył się Zlot Drużynowych i Przybocznych Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP „Azymut”. Azymut rozumiany jako kierunek, który należy wyznaczać w swoim działaniu i rozwoju, ale i cel zorientowany na zainteresowania, które uczestnicy Zlotu będą rozwijali podczas 5 dni fantastycznej zabawy.

Program zlotu, dostosowany do metodyki jaką uczestnicy pracują na co dzień w jednostce, był przeplatany różnorodnymi formami warsztatowymi i metodycznymi. Całość programowa została oparta o specjalności harcerskie, dzięki temu uczestnicy Zlotu – drużynowi na co dzień pracujący z dziećmi – otrzymali wachlarz form pracy i program dostosowany do aktualnych potrzeb wychowawczych oraz potrzeb ZHP.

Uczestnicy

Uczestnikami było 104 drużynowych i przybocznych z całego Województwa Zachodniopomorskiego.

Miejsce

Baza obozowa Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w Pogorzelicy, ul. Rzeczna 3

Partner

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Dzięki wsparciu finansowemu, uczestnicy Zlotu otrzymali zestawy materiałów metodycznych do wykorzystania podczas śródrocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, a zajęcia programowe podczas Zlotu udało się dostosować do potrzeb uczestników.

Zajęcia programowe

Podczas Zlotu „Azymut” odbyły się 64 bloki programowe, na które uczestnicy zapisywali się indywidualnie lub były ukierunkowane na osobisty rozwój uczestników.
Zajęcia prowadziło łącznie niespełna 40 osób – instruktorów ZHP i niezrzeszonych ekspertów.

Atrakcjami wspierającymi metodyczne i praktyczne warsztaty była wycieczka Nadmorską Koleją Wąskotorową do Trzęsacza i zwiedzanie Muzeum Multimedialnego „Na Klifie” w ramach zapoznania uczestników z walorami krajoznawczo-turystycznymi i inspiracji lokalną kulturą.

Na terenie Zlotu można było skorzystać z darmowej fotobudki, strefy relaksu oraz wieczornej kawiarenki, z której można było wypożyczać integracyjne gry planszowe.

Podczas niedzielnego apelu kończącego, odwiedziła teren Zlotu Druhna Naczelnik ZHP – hm. Małgorzata Sinica.